δέκα χρόνια χαμένα

κάπου έχω χάσει δέκα χρόνια
δεν ξέρω πού πήγανε
αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά
όσο κι αν προσπαθώ να θυμηθώ
πώς έγινε αυτόκαι είμαι δέκα χρόνια μεγαλύτερος
από όσο μαρτυρούν τα γεγονότα
η ηλικία των παιδιών μου και της γυναίκας μου,
ο αριθμός των έργων μου,
οι απραγματοποίητες ακόμη ιδέες μου
δεν συνάδουν με την ηλικία μου
αλλά με κάποιον δέκα χρόνια μικρότερο
άρα προκύπτει ένα δεκαετές κενό
στη διάρκεια του οποίου δεν έκανα τίποτα
ούτε θυμάμαι τι συνέβη
λες και αυτά τα χρόνια δεν υπήρξαν