προβλέψεις χιλιετίας

Αν δεν χτυπήσει κανείς κομήτης τη γη κι έρθουν τα πάνω κάτω, τότε μπορούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις σε βάθος 1000ετίας, βάσει των εξελίξεων που έχουν δρομολογηθεί από το 10.000 π.Χ., και διαμορφώνουν τον κόσμο μας έκτοτε. Αυτό που συνέβη τότε είναι η έναρξη της γεωργίας/κτηνοτροφίας που σήμανε το πέρασμα του ανθρώπου από τις μικρές, κυκλικές κοινότητες κυνηγών/τροφοσυλλεκτών σε σύνθετες, αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Read More