Η Ελλάδα συνοπτικά

Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα ως γεωφυσικό τοπίο με ποικιλόμορφη χερσαία έκταση, πολυσχιδές νησιωτικό σύμπλεγμα, δαντελωτή ακτογραμμή (με παραλίες, αμμουδιές, γραφικούς κολπίσκους, θάλασσα για κολύμπι), και με εύκρατο κλίμα.
Εάν το τοπίο αυτό προστατευθεί από περιβαλλοντικές αλλοιώσεις και από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές), θα παραμείνει ένα από τα πιο ωραία στον πλανήτη, (που αντιμετωπίζει γενικότερα περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα).
ΜΕΤΡΑ: προστασία του περιβάλλοντος, αντιπλημμυρική και αντιπυρική οργάνωση, αναδασώσεις, (και, βέβαια, συμμετοχή σε διεθνείς προσπάθειες για το περιβάλλον και το κλίμα).

Η ομορφιά της φύσης μιας χώρας είναι πλούτος διότι α. προσφέρει δωρεάν απόλαυση στους κατοίκους της και β. φέρνει έσοδα από τον τουρισμό.

Η ισορροπημένη παραδοσιακή διατροφή και η πλούσια ιστορία της χώρας είναι επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά, που χρειάζονται φροντίδα.
ΜΕΤΡΑ: Εξασφάλιση της αγρο-κτηνοτροφικής ποικιλίας, βιολογικές καλλιέργειες, φροντίδα αρχαιοτήτων.

Αν δίπλα στον ιστορικό πολιτισμό αναπτυχθούν μορφές σύγχρονης κουλτούρας, καλλιέπειας, ευγένειας και τέχνης, η χώρα μπορεί να γίνει πρότυπο και πόλος έλξης, που θα την αναβαθμίσουν ποιοτικά και οικονομικά (από τη ζήτηση που θα έχει).

Δυστυχώς το δυσλειτουργικό και κακάσχημο οικιστικό τοπίο που έχει κυριαρχήσει στη χώρα με την άναρχη ανοικοδόμηση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, που θα πάρει πολύ καιρό να λυθεί καθώς το τσιμέντωμα έχει ήδη γίνει.
ΜΕΤΡΑ: μακροχρόνιο πρόγραμμα αναδιαμόρφωσης του οικιστικού τοπίου.

Τα παραπάνω μέτρα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως πλουτοπαραγωγικά καθώς θα συμβάλουν στην παραγωγή πλούτου, τόσο βιωματικού όσο και οικονομικού.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται και γερνάει, ενώ πολλά νέα ή/και άξια άτομα φεύγουν με την πρώτη ευκαιρία, είτε απηυδισμένα από τη διαδεδομένη αναξιοκρατία και την οπισθοδρομική κοινωνικο-πολιτική συγκρότηση, είτε απογοητευμένα από τις δομικές ανεπάρκειες και την έλλειψη προοπτικών εξέλιξης. Οι ενέσεις πληθυσμού με πρόσφυγες και μετανάστες από χώρες πιο οπισθοδρομικές από την Ελλάδα μπορεί να βοηθούν κάπως στη συγκράτηση της πληθυσμιακής βάσης της χώρας αλλά δεν συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ποιοτική πληθυσμιακή της αναβάθμιση. Αυτή θα πρέπει να συμβεί με δύο τρόπους: α. με την ποιοτική αναβάθμιση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών) β. με την προσέλκυση αναβαθμισμένου δυναμικού από χώρες πιο προοδευμένες.
ΜΕΤΡΑ: ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών, βελτίωση της παιδείας, εκσυγχρονισμός και μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους το οποίο, αντί να διώχνει τα νέα και τα δυναμικά άτομα, θα έλκει αυτά που έχουν φύγει, brain regain, (το οποίο μπορεί να προσελκύσει και άλλα άτομα από την Ευρώπη, που θα θελήσουν να έρθουν στην Ελλάδα, ως Ευρωπαίοι συμπολίτες μας).

Η γεωπολιτική θέση της χώρας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καθιστά ένα αρκετά ασφαλές κράτος, το οποίο δεν μπορεί να απειληθεί ουσιαστικά από κανέναν που θα είχε εχθρικές βλέψεις. Η προαγωγή της ευρωπαϊκής ενοποίησης θα εξασφαλίσει περαιτέρω τη χώρα. Εκεί ακριβώς έγκειται το μέλλον της και σε αυτό θα πρέπει να εστιάσει.