Φίλοι για πάντα (στο φβ)

άνθρωποι που κάποτε βρεθήκαμε
με άλλους για λίγο κι άλλους πολύ
ζήσαμε και έκτοτε χαθήκαμε
ανασύρει η μνήμη του υπολογιστή
στο φέισμπουκ που συνδεθήκαμε
φίλοι για πάντα, άταφοι νεκροί