Φρέσκο χώμα η ειρήνη

Της αγάπης ο σπόρος
Φυτρώνει κι ανθίζει
Σε εύφορα μέρη
Φρέσκο χώμα η ειρήνη
Που τη βία εξοριζει
Και δεν υποφέρει

ποιήματα