Παγιδευμένος στον προσανατολισμό

Μ αρέσει που χάνομαι
Σε νέους τόπους σαν βρεθώ
Μα τότε καταπιάνομαι
Τον χάρτη τους να φτιάξω
Για να μη χαθώ.