Ο χρόνος άδειο δωμάτιο

Ο χρόνος άδειο δωμάτιο
Ανοίγω την πόρτα του
Κάθε πρωί
Μέχρι το βράδυ
Θα έχει γεμίσει
Τα επιτεύγματα της μέρας
Τοποθετημένα όπως σχεδίαζα
Μία διακόσμηση του κενού
Η ζωή.