Καταβροχθιστές

Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, υπήρχε κάποτε στον Άρη άφθονο νερό και ένα πλήθος μικροοργανισμών οι οποίοι πολλαπλασιάστηκαν τόσο πολύ που καταβρόχθισαν το διαθέσιμο οξυγόνο ενώ παρήγαγαν μαζικά μεθάνιο, με συνέπεια να παγώσει ο πλανήτης και αυτοί να εξαφανιστούν. Αυτό μου θυμίζει την κατάσταση με τους ανθρώπους και τη γη. Απλά, εμείς θα βράσουμε. Διαβάστε το άρθρο (link στα σχόλια) και κάνετε ελεύθερα τους δικούς σας συνειρμούς.
Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι, κατά τα φαινόμενα, «η ζωή μπορεί τυχαία να εμφανίζεται στο σύμπαν αλλά και να αυτοκαταστρέφεται μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον της μέσω ενός φαύλου κύκλου.»
«Τα συστατικά της ζωής υπάρχουν παντού. Συνεπώς είναι δυνατό η ζωή να εμφανίζεται τακτικά στο σύμπαν. Όμως η ανικανότητα της να διατηρήσει φιλόξενες συνθήκες στην επιφάνεια ενός πλανήτη οδηγεί στην εξαφάνιση της…»
Άνθρωποι κανονίστε. Μυαλό έχετε. Μελέτες κάνετε. It’s up to you!